Шаблонни конструкции

Шаблонни конструкции

За да автоматизирате моделирането на по-големи части от сграда е възможно да комбинирате всякакъв брой елементи, масиви и съединения в свързана група от геометрични обекти, които наричаме шаблонни конструкции. Предимството на използването на шаблонни конструкции е да се автоматизират повтарящите се части от сградата. Гъвкави дефинирани от потребителя, шаблонните конструкции могат да бъдат създавани като се уверите, че разполагате с изцяло ограничен шаблон на чертеж. Веднъж щом шаблона на чертежа е създаден, този шаблон може да се използва във всякакъв проект. Примери за предоставените стандартни шаблонни конструкции са хоризонтални или вертикални връзки, ферми, надлъжни греди, моряшки стълби, портални рамки,…
Image
Персонализиране без програмиране
Стандартните шаблонни конструкции в Parabuild са изцяло дефинирани чрез използването на геометрични ограничения в шаблоните на чертежите. Това означава, че е възможно да се модифицират съществуващи шаблонни конструкции или да добавите всякакви нови персонализирани съединения, без да наемате програмист или да пишете код. Parabuild е единственият софтуер за стоманени конструкции, който позволява на потребителя да дефинира всякакъв вид шаблонни конструкции без програмиране.
Откриване на колизии

Parabuild ще засече колизиите между елементите автоматично по време на редактирането на съединенията и шаблонните конструкции. Разстоянието между болтовете и разстоянието от отвор към ръб/отвор също се проверява.

Image
Предавателна кула, която е начертана с използването на шаблонни конструкции от Parabuild.
Персонализиране без програмиране
Стандартните шаблонни конструкции в Parabuild са изцяло дефинирани чрез използването на геометрични ограничения в шаблоните на чертежите. Това означава, че е възможно да се модифицират съществуващи шаблонни конструкции или да добавите всякакви нови персонализирани съединения, без да наемате програмист или да пишете код. Parabuild е единственият софтуер за стоманени конструкции, който позволява на потребителя да дефинира всякакъв вид шаблонни конструкции без програмиране.
Откриване на колизии

Parabuild ще засече колизиите между елементите автоматично по време на редактирането на съединенията и шаблонните конструкции. Разстоянието между болтовете и разстоянието от отвор към ръб/отвор също се проверява.

Parabuild ще засече колизиите между елементите автоматично по време на редактирането на съединенията и шаблонните конструкции. Разстоянието между болтовете и разстоянието от отвор към ръб/отвор също се проверява.

Безрежимно редактиране
Редактора на шаблонни конструкции не ви ограничава да правите други неща по чертежа. Може да правите всякакви промени в 3D модела, правете измервания или редактирайте други шаблонни конструкции, докато редактора е отворен и достъпен да правите по-нататъшни промени.
Image
Близък план на предавателна кула, която е начертана с използването на шаблонни конструкции от Parabuild.
Безрежимно редактиране
Редактора на шаблонни конструкции не ви ограничава да правите други неща по чертежа. Може да правите всякакви промени в 3D модела, правете измервания или редактирайте други шаблонни конструкции, докато редактора е отворен и достъпен да правите по-нататъшни промени.
Image
Близък план на предавателна кула, която е начертана с използването на шаблонни конструкции от Parabuild.
Image
Сграда преди (ляво) и след промяна в координатната мрежа (дясно). Елементите на рамката и съединенията ще се адаптират автоматично когато се променя координатната мрежа.
Адаптивен 3D модел

Координатната мрежа, рамката, съединенията, частите и болтовете са свързани и ще се адаптират при нужда. Когато мрежата се промени, рамката ще се адаптира и когато рамката се промени, съединенията ще се адаптират.

Резултатът от това е не само повишаване на продуктивността по време на ревизии, но и представлява възможност за повторно използване на някои често начертавани строителни компоненти.

Image
Сграда преди (ляво) и след промяна в координатната мрежа (дясно). Елементите на рамката и съединенията ще се адаптират автоматично когато се променя координатната мрежа.
Адаптивен 3D модел

Координатната мрежа, рамката, съединенията, частите и болтовете са свързани и ще се адаптират при нужда. Когато мрежата се промени, рамката ще се адаптира и когато рамката се промени, съединенията ще се адаптират.

Резултатът от това е не само повишаване на продуктивността по време на ревизии, но и представлява възможност за повторно използване на някои често начертавани строителни компоненти.

Умно копиране на шаблонни конструкции
Също като съединенията, шаблонните конструкции могат да бъдат зависими от основни елементи. Smart copy ви позволява да копирате такива шаблонни конструкции от първоначалните елементи към нови елементи. Не е необходимо новите елементи да са идентични, тъй като копираните шаблонни конструкции ще преизчислят новите геометрични обекти, за да паснат на новите основни елементи.
Image
Вертикалните връзки от ляво са копирани към местоположението от дясно. Шаблонните конструкции се грижат промяната във връзките да отговаря на различните разстояния между колоните.
Умно копиране на шаблонни конструкции
Също като съединенията, шаблонните конструкции могат да бъдат зависими от основни елементи. Smart copy ви позволява да копирате такива шаблонни конструкции от първоначалните елементи към нови елементи. Не е необходимо новите елементи да са идентични, тъй като копираните шаблонни конструкции ще преизчислят новите геометрични обекти, за да паснат на новите основни елементи.
Image
Вертикалните връзки от ляво са копирани към местоположението от дясно. Шаблонните конструкции се грижат промяната във връзките да отговаря на различните разстояния между колоните.
Image
Диалогов прозорец, който подканя потребителя да избере шаблон на вертикални връзки.
Вертикални и хоризонтални връзки
Вертикалните и хоризонталните връзки в Parabuild използват системата за шаблонни конструкции. Всеки вид връзки е дефиниран в шаблон на чертеж и включва възлови плочи, като отделни съединения. Поставянето на връзки между елементите изисква просто да ги маркирате и след това да изберете желаният вид.
Image
Диалогов прозорец, който подканя потребителя да избере шаблон на вертикални връзки.
Вертикални и хоризонтални връзки
Вертикалните и хоризонталните връзки в Parabuild използват системата за шаблонни конструкции. Всеки вид връзки е дефиниран в шаблон на чертеж и включва възлови плочи, като отделни съединения. Поставянето на връзки между елементите изисква просто да ги маркирате и след това да изберете желаният вид.
Ферми
Фермите в Parabuild са дефинирани като шаблонни конструкции и могат да бъдат поставяни просто като се избере линия в модела. Фермата ще бъде преизчислена при всяка промяна в тази линия на модела. Всички други характеристики, като очертание на поясите, брой пръти, изместване и т.н. могат да бъдат адаптирани в редактора на шаблони. За своите повтарящи се части, фермите използват адаптивен масив, който копира прътите и нейните съединения, за да може всеки прът да има собствен размер и все пак да бъде копие на същия първоначален геометричен обект. Това означава, че всеки шаблон на прът може да бъде използван в множество ситуации, дори и шаблона на пръта да е създаден от потребителя.
Image
Промяна на параметрите на ферма
Image
Промяна на параметрите на масив от портални рамки.
Ферми
Фермите в Parabuild са дефинирани като шаблонни конструкции и могат да бъдат поставяни просто като се избере линия в модела. Фермата ще бъде преизчислена при всяка промяна в тази линия на модела. Всички други характеристики, като очертание на поясите, брой пръти, изместване и т.н. могат да бъдат адаптирани в редактора на шаблони. За своите повтарящи се части, фермите използват адаптивен масив, който копира прътите и нейните съединения, за да може всеки прът да има собствен размер и все пак да бъде копие на същия първоначален геометричен обект. Това означава, че всеки шаблон на прът може да бъде използван в множество ситуации, дори и шаблона на пръта да е създаден от потребителя.
Image
Промяна на параметрите на ферма
Image
Промяна на параметрите на масив от портални рамки.
Адаптивен масив

За да поддържа мощните видове шаблони на конструкции, създадени от потребители е разработен нов вид масив. Този масив копира шаблоните на конструкциите и съединенията с техните правила, които остават непроменени, за да може всеки геометричен обект да бъде адаптиран в зависимост от местоположението си и позицията си спрямо основните геометрични обекти. Това означава, че всеки елемент в масива може да бъде уникален, а не буквално копие. Когато масивът трябва да се разшири, местоположението на вмъкване и източника могат да бъдат зададени в случай, че са направени специфични промени в различните елементи. Уникалното в този масив е това, че елементите могат да имат съединения и шаблонни конструкции, водещи един към друг и те също ще бъдат свързани и добавени в масив при необходимост.

Image
Пример на непроменени шаблонни конструкции на портални рамки.
Image
Резултатът след промяна на формата на конструкцията и броя на порталните рамки. Адаптивния масив е копирал връзките между два елемента от масива.
Още примери за стандартни шаблонни конструкции
Image Image
Image
Image
Адаптивен масив

За да поддържа мощните видове шаблони на конструкции, създадени от потребители е разработен нов вид масив. Този масив копира шаблоните на конструкциите и съединенията с техните правила, които остават непроменени, за да може всеки геометричен обект да бъде адаптиран в зависимост от местоположението си и позицията си спрямо основните геометрични обекти. Това означава, че всеки елемент в масива може да бъде уникален, а не буквално копие. Когато масивът трябва да се разшири, местоположението на вмъкване и източника могат да бъдат зададени в случай, че са направени специфични промени в различните елементи. Уникалното в този масив е това, че елементите могат да имат съединения и шаблонни конструкции, водещи един към друг и те също ще бъдат свързани и добавени в масив при необходимост.

Image
Пример на непроменени шаблонни конструкции на портални рамки.
Image
Резултатът след промяна на формата на конструкцията и броя на порталните рамки. Адаптивния масив е копирал връзките между два елемента от масива.
Още примери за стандартни шаблонни конструкции
Image Image
Image
Image