STR Vision CPM

4D & 5D BIM платформа за планиране и изпълнение на строителни проекти

Поискай пробна версия на STR Vision CPM

4D & 5D BIM платформа за планиране и изпълнение на строителни проекти

Открий STR Vision CPM

STR Vision CPM (Construction Project Management) е мощен и гъвкав софтуер, проектиран и разработен от AEC специалисти. Той дава възможност на специалисти и компании да управляват оферирането, планирането и изпълнението на проекта чрез специфични функции като прогнозиране на разходите, количествени сметки, планиране на проекта и контрол на разходите. Разберете как да управлявате ефективно ценови листи, материали, камиони, оборудване и персонал на работната площадка със съвременни BIM функции за 4D и 5D (планиране и контрол на разходите).

Поискай пробна версия на STR Vision CPM
 • Търг и офериране

  STR Vision CPM поддържа вашият бизнес при процеса на създаване и предаване на предложения за строителство, което изисква управление на списъци и цени, прогнозиране на разходите и количествени сметки. Всичко това може да бъде постигнато от едно място през специално създаденият софтуер за оценка на разходите, наддаване и предложение.

 • 4D за графици и планиране

  Управление и планиране на вашия проект чрез време и ресурси с WBS работна структура за разбивка, Gantt Diagram и мощен виртуален изглед на модела на сградата, за да можете правилно да планирате вашия проект.

 • 5D за контрол на проекта и разходите

  Контрола на разходите е от съществена важност за запазване на проектът ви в рамките на бюджета и изисква безпроблемна интеграция с различни параметри, за да го извършите правилно. STR Vision CPM ви дава възможност да поемете контрол над производителността и производството, използването на ресурси (работна ръка, материали и оборудване), доставки от снабдители и производителността на предприемачите.

 • IFC Viewer

  IFC Viewer, който е вграден в софтуера ви позволява да качвате IFC файлове (създадени от водещите 3D CAD софтуерни решения), за да разглеждате модела и да видите количествените и качествените свойства на моделираните обекти във вашият IFC строителен проект. Научете повече за вграденият в STR Vision IFC Viewer.

STR Vision CPM - Софтуерът за управление на строителни проекти.

Какво представлява софтуера за управление на строителни проекти? Независимо дали сте строителна компания, архитектурна фирма или проектантско бюро, всички участвате в разработването на проекти, което изисква оценка на разходите, планиране и контрол на проекта.

STR Vision CPM е мощен и гъвкав софтуер, създаден и разработван от специалисти в AEC индустрията, за да подобрите контрола на качеството и да следите вероятността / въздействието на нежелани събития с цел намаляване на рисковете.

В днешни дни, нашата работа повече от всякога зависи от споделената информация през всички етапи на проекта. Проектирането, Оценката, Планирането, Изпълнението и Поддръжката изискват надеждни данни, за да предоставят качествено и ефективно управление на вашият строителен проект.

STR Vision CPM ви позволява да следите етапите на планиране и изпълнение, както и да споделите информация с хората, които участват в проекта.

Image

СЕРТИФИЦИРАН

STR Vision CPM е сертифициран от Building SMART за IFC2x3 ISO/PAS 16739 Import

Building SMART е международна организация, която цели да подобри качеството, ангажираността и обществото за Open BIM в сектора на глобалната изградена среда.

Тя е разработила Industry Foundation Classes (IFC) като неутрална и отворена спецификация за BIM, за да гарантира обмяната на информация между софтуерните продукти, използвани в строителната индустрия.

Свали сертификат
Image

ТЪРГОВЕ И ОФЕРИРАНЕ

STR Vision CPM ви подкрепя активно в процеса на подаване на предложение (търг) за осъществяване на строителен проект. Софтуерът е създаден за:

 • Импортиране и управление на публични ценови листи (.six, .bc3 и други).
 • Импортиране и управление на ценови листи от производители и доставчици на елементи (.xls, .xlsx и други).
 • Подготовка и дефиниране на количествени сметки и относителен анализ на разходите (възможност за интеграция на CPM с вашата ERP система).
 • Изготвяне на количествени сметки.
 • Управление на специфични индиректни разходи и надбавки, както и автоматично актуализиране на вашите разчети.
 • Генериране и персонализиране на отчети.

Научете лесният за използване интерфейс базиран на колони в стила на Excel, автоматично генериране на разчети, започвайки от количествени сметки и изчислени от единична цена, като се имат предвид индиректните разходи и надбавки, специфични и съвременни табла за управление и широк набор от адаптивни отчети.

Image

4D ЗА ГРАФИЦИ И ПЛАНИРАНЕ

STR Vision CPM е готов да ви помогне при планирането и изготвянето на графици за вашите дейности. Времевият график може да бъде създаден като се започне от груповите изчисления, елементите от ценовата листа или чрез създаване на нов от нулата.

Можете да разработите график, управлявайки сложността, като започнете от няколко нива надолу, до единични линии на котировки или да дефинирате по-кратък (например, чрез вида на работата и EPU артикула).

Планирането може да се извърши чрез използване на ограничения между задачи (Начало-Край, т.н.), задаване на начални/крайни дати или чрез плъзгане на Gantt плъзгачите директно в графичния интерфейс. Системата показва критичния път и времевата прогресия на икономическите данни за проекта.

Продължителността на дейностите може да бъде получена и от времето за изпълнение, изчислено чрез модула за анализ на STR Vision CPM. Накрая, полученият график може да бъде преобразуван във формат Microsoft Project, за да се гарантира високо ниво на оперативна съвместимост.

Image

5D ЗА КОНТРОЛ НА ПРОЕКТА И РАЗХОДИТЕ

Веднъж щом договора е спечелен, от съществено значение е да се реализира т.нар. „оперативен контрол“ и от гледна точка на управлението, за да се определи времето за работа, бюджета, финансовото състояние, подготовката на списъка с изисквания за придобиване. STR Vision CPM изцяло поддържа тези функции през модулите за анализ на разходите, планиране на задачите и управление на нуждите.

 • Възможност за структуриране и организиране на артикулите за WBS (структурна разбивка) или на базата на други групировки (изцяло адаптивно);
 • Възможност за сравняване на няколко оценки, както при предходното офериране;
 • Цялата работа може да бъде анализирана по отношение на разходите с възможност за извличане на цените директно от интегрираната ERP система; (списъци или движения на доставчици въз основа на разходите на час за труд и оборудване).
 • Планирането на работата може да се извърши в самостоятелен режим или чрез свързване към редовете с офериране, където можете да зададете ниво на анализ въз основа на това, кои ресурси са „критични“ за времето за изпълнение на строителството;
 • Работният план може да бъде импортиран / експортиран от и към Microsoft Project и Primavera Oracle;
 • Чрез бизнес разузнаването можете да анализирате нуждите въз основа на продуктови категории, планирани количества, часове, суми, поръчани количества и препращане на RDA (изисква се покупка) директно в административното управление;
 • Бюджета на поръчката може да се определи чрез избиране между различни сценарии и прехвърляне към Management Control;