Image

Urbano Canalis

Canalis е софтуерен продукт, който се е утвърдил като стандарт за проектиране на канализациони мрежи и системи в България.

 

МЕНЮ

Image

Urbano Canalis

Canalis е софтуерен продукт, който се е утвърдил като стандарт за проектиране на канализациони мрежи и системи в България.

Urbano Canalis е напълно интегриран в AutoCAD, модерен, гъвкав, бърз и снабден с атрактивен потребителски интерфейс. Canalis се предлага на 10 езика, включително български и е локализиран за българската практика. Използва се от над 80 български компании, с повече от 130 инсталирани лиценза. 

Системен Мениджър

В този модул се създава работната мрежа, която се състои от Главни клонове, Клонове, Участъци и Шахти (възли). Дава възможност за създаване на мрежа по няколко начина: интерактивно /изчертаване с мишка/ или чрез превръщане на AutoCAD елементи /polyline/. Има множество начини за лесни корекции по мрежата. Поддържат се Civil 3D повърхнини за намиране на теренните коти в ревизионните шахти. Дава възможност за проверка и преглед на данните от мрежата, чрез таблични прегледи. Надписване, оцветяване, оформяне и стилизиране на мрежата според всякакви критерии.

В този модул се създават и Надлъжните профили. Проектира се нивелетата. Представлява интегриран в Urbano модул за създаване на собствени теренни повърхнини, които да послужат като подложка за проектираната мрежа.

Тераформ

представлява интегриран в Urbano модул за създаване на собствени повърхнини, които да послужат като подложка за проектираната мрежа. Поддържат се и външни повърхнини, създадени със Civil 3D.

Хидравлика

В този модул се съдържат всички необходими набори от инструменти за
хидравлично оразмеряване на канализационните системи, както и средства за експорт на данни към програмата EPA SWMM. На проектанта са предоставени възможности за изчисления на оттока и хидравлични калкулации.

Canalis е отворена програма, с ясна и логично построена архитектура. Данните могат да бъдат обменяни (импорт и експорт) в множество формати (ISYBAU, HYSTEM – EXTRAN, XML и в свободен текстов формат). Проектирането в среда на AutoCAD дава възможност за коопериране с много други експерти и ползване на готови решения без загуба на данни или тяхното грешно интерпретиране. Данните от Canalis са достъпни за обмен с различни ГИС приложения. Повече от 200 вградени функции във вид на икони и падащи менюта, дават възможност на потребителя да намери най-доброто и най-ефективното решение, без загуба на време в еднообразни и отнемащи време чертежи и изчисления.

Структура на програмата

Canalis е съпроводен с подробна документация и множество примери, което позволява бързото разучаване, както и с on-line help.

Urbano Canalis е напълно интегриран в AutoCAD, модерен, гъвкав, бърз и снабден с атрактивен потребителски интерфейс. Canalis се предлага на 10 езика, включително български и е локализиран за българската практика. Използва се от над 80 български компании, с повече от 130 инсталирани лиценза. 

Системен Мениджър

В този модул се създава работната мрежа, която се състои от Главни клонове, Клонове, Участъци и Шахти (възли). Дава възможност за създаване на мрежа по няколко начина: интерактивно /изчертаване с мишка/ или чрез превръщане на AutoCAD елементи /polyline/. Има множество начини за лесни корекции по мрежата. Поддържат се Civil 3D повърхнини за намиране на теренните коти в ревизионните шахти. Дава възможност за проверка и преглед на данните от мрежата, чрез таблични прегледи. Надписване, оцветяване, оформяне и стилизиране на мрежата според всякакви критерии.

В този модул се създават и Надлъжните профили. Проектира се нивелетата. Представлява интегриран в Urbano модул за създаване на собствени теренни повърхнини, които да послужат като подложка за проектираната мрежа.

Тераформ

представлява интегриран в Urbano модул за създаване на собствени повърхнини, които да послужат като подложка за проектираната мрежа. Поддържат се и външни повърхнини, създадени със Civil 3D.

Хидравлика

В този модул се съдържат всички необходими набори от инструменти за
хидравлично оразмеряване на канализационните системи, както и средства за експорт на данни към програмата EPA SWMM. На проектанта са предоставени възможности за изчисления на оттока и хидравлични калкулации.

Canalis е отворена програма, с ясна и логично построена архитектура. Данните могат да бъдат обменяни (импорт и експорт) в множество формати (ISYBAU, HYSTEM – EXTRAN, XML и в свободен текстов формат). Проектирането в среда на AutoCAD дава възможност за коопериране с много други експерти и ползване на готови решения без загуба на данни или тяхното грешно интерпретиране. Данните от Canalis са достъпни за обмен с различни ГИС приложения. Повече от 200 вградени функции във вид на икони и падащи менюта, дават възможност на потребителя да намери най-доброто и най-ефективното решение, без загуба на време в еднообразни и отнемащи време чертежи и изчисления.

Структура на програмата

Canalis е съпроводен с подробна документация и множество примери, което позволява бързото разучаване, както и с on-line help.

Въвеждане, редактиране и
визуализиране на данните

С помощта на Canalis много просто и бързо се осъществява въвеждането, редактирането и визуализирането на данните. Избора на елементи в системата е бърз и ефективен. Използвайки процедурата “Canalis-Селекция”, потребителят избира елементи (Главни Клонове, Клонове, участъци между два възела и т.н.). Въвеждането на данните за избраните обекти се осъществява интерактивно, чрез интуитивни диалогови прозорци. Всички дефинирани данни могат да бъдат визуализирани в таблици или прехвърлени в други програми (EXCEL, бази данни).

Надписи (етикети)

Чрез многообразие от функции, програмата дава възможност на потребителя да създава и разполага по подходящ начин надписи за данните, представени в чертежа. Потребителят може да измени местоположението, ориентацията и формата им по свое желание. Надписите се обновяват автоматично при промяна на стойностите или разположението на елементите на системата. Програмата предлага иновативен инструмент за автоматично преподреждане на надписите, за да не се застъпват на чертежа.

ГИС функционалност

В Canalis е възможно чертането на канализационната мрежа, състояща се от тръбопроводи, връзки и шахти, да се осъществява по различни начини. От една страна данните могат да бъдат взети директно от карти на полевите измервания, които са изготвени в AutoCAD среда (DWG, DXF). От друга страна, Canalis предлага интелигентни и интуитивно работещи функции, чрез които всички необходими данни за избраните участъци могат да бъдат задавани, променяни, визуализирани и представени в надписите и легендата. Canalis, посредством своята топология, дава на стандартните AutoCAD обекти възможности за интелигентно използване, необходимо при работа с канализационната мрежа. Canalis разполага с група програми за анализ на участъците, където става пресичането на каналите с останалите инфраструктурни съоръжения (газо-, водо- и топлопроводи, електрически и телефонни кабели). В допълнение съществува друга група команди за дефиниране на потребителски данни. Възможно е дефиниране от потребителя на нови типове данни, задаване на техните стойности за специфични секции от мрежата и по-късно визуализиране и поставяне на надписи за тези дефинирани от потребителя данни. Всички данни в Canalis биха могли да бъдат изготвени във формат Autodesk MAP. Топологията на Canalis е много ефективна и приложима за канализационни цели,

но ако е необходимо би могла да бъде трансформирана в MAP топология. След това е възможно използването на Autodesk MAP за справки, изготвяне на тематични карти, генериране на доклади, конвертиране на данни към други GIS пакети (ESRI) и дори за обработване на данните за използване в Интернет/Интранет средата на MapGuide.

Таблици и надлъжни профили

Потребителят може много лесно да генерира собствен общ план и таблици с произволно съдържание и подредба на редовете. Формата и съдържанието на таблиците могат да бъдат променяни във всеки момент на работния процес. Надлъжните профили могат да бъдат въвеждани и визуализирани в произволен предварително зададен мащаб. Надлъжните профили се изчертават автоматично от данните, зададени в ситуация. Всяка корекция по мрежата в ситуация, се отразява незабавно в надлъжните профили и обратно.

Дефиниране и редакция на нивелетата на тръбата

Нивелетата на тръбата може да бъде дефинирана по различни начини. Възможно е да се дефинират пет позиции от напречното сечение на тръбната за изчертаване на нивелета тръба – горна външна, горна вътрешна, ос, долна вътрешна и долна външна точка. Съществуват множество допълнителни функции, с които е възможно

Въвеждане, редактиране и
визуализиране на данните

С помощта на Canalis много просто и бързо се осъществява въвеждането, редактирането и визуализирането на данните. Избора на елементи в системата е бърз и ефективен. Използвайки процедурата “Canalis-Селекция”, потребителят избира елементи (Главни Клонове, Клонове, участъци между два възела и т.н.). Въвеждането на данните за избраните обекти се осъществява интерактивно, чрез интуитивни диалогови прозорци. Всички дефинирани данни могат да бъдат визуализирани в таблици или прехвърлени в други програми (EXCEL, бази данни).

Надписи (етикети)

Чрез многообразие от функции, програмата дава възможност на потребителя да създава и разполага по подходящ начин надписи за данните, представени в чертежа. Потребителят може да измени местоположението, ориентацията и формата им по свое желание. Надписите се обновяват автоматично при промяна на стойностите или разположението на елементите на системата. Програмата предлага иновативен инструмент за автоматично преподреждане на надписите, за да не се застъпват на чертежа.

ГИС функционалност

В Canalis е възможно чертането на канализационната мрежа, състояща се от тръбопроводи, връзки и шахти, да се осъществява по различни начини. От една страна данните могат да бъдат взети директно от карти на полевите измервания, които са изготвени в AutoCAD среда (DWG, DXF). От друга страна, Canalis предлага интелигентни и интуитивно работещи функции, чрез които всички необходими данни за избраните участъци могат да бъдат задавани, променяни, визуализирани и представени в надписите и легендата. Canalis, посредством своята топология, дава на стандартните AutoCAD обекти възможности за интелигентно използване, необходимо при работа с канализационната мрежа. Canalis разполага с група програми за анализ на участъците, където става пресичането на каналите с останалите инфраструктурни съоръжения (газо-, водо- и топлопроводи, електрически и телефонни кабели). В допълнение съществува друга група команди за дефиниране на потребителски данни. Възможно е дефиниране от потребителя на нови типове данни, задаване на техните стойности за специфични секции от мрежата и по-късно визуализиране и поставяне на надписи за тези дефинирани от потребителя данни. Всички данни в Canalis биха могли да бъдат изготвени във формат Autodesk MAP. Топологията на Canalis е много ефективна и приложима за канализационни цели,

но ако е необходимо би могла да бъде трансформирана в MAP топология. След това е възможно използването на Autodesk MAP за справки, изготвяне на тематични карти, генериране на доклади, конвертиране на данни към други GIS пакети (ESRI) и дори за обработване на данните за използване в Интернет/Интранет средата на MapGuide.

Таблици и надлъжни профили

Потребителят може много лесно да генерира собствен общ план и таблици с произволно съдържание и подредба на редовете. Формата и съдържанието на таблиците могат да бъдат променяни във всеки момент на работния процес. Надлъжните профили могат да бъдат въвеждани и визуализирани в произволен предварително зададен мащаб. Надлъжните профили се изчертават автоматично от данните, зададени в ситуация. Всяка корекция по мрежата в ситуация, се отразява незабавно в надлъжните профили и обратно.

Дефиниране и редакция на нивелетата на тръбата

Нивелетата на тръбата може да бъде дефинирана по различни начини. Възможно е да се дефинират пет позиции от напречното сечение на тръбната за изчертаване на нивелета тръба – горна външна, горна вътрешна, ос, долна вътрешна и долна външна точка. Съществуват множество допълнителни функции, с които е възможно

дефинирането на точките от нивелета тръба. Нивелетата на тръбата може интерактивно да бъде проверявана за грешки, променяна и актуализирана. Във всеки момент може да се дефинират единични шахти или група от шахти. Параметрите на тръбите се получават или от хидравличните изчисления, или се въвеждат допълнително от потребителя. Дефинираната нивелета и тръбата могат да бъдат представени в различен табличен вид. Програмата автоматично се грижи всички текстове в таблицата да са четими.

Дефиниране на напречно сечение и изчисляване на изкопния обем

Напречното сечение на изкопа може да се зададе в произволна трапецовидна форма, като може да се променя във всеки момент по дължина на канала. Възможно е и дефиниране на горното ниво на изкопа. Напречните сечения могат да бъдат изчертавани във всяка точка. Изчисленията на изкопния обем и защитната покривка следват автоматично.

Проектиране на “прекъснати” надлъжни профили

Понякога напречните профили показват голяма разлика във височините между най-ниската и най-високата точка и профилът не може да бъде плотиран на хартия с нормален размер. За решаване на този проблем към

Canalis са разработени група от функции и команди, които осигуряват много лесен и интерактивен начин за прекъсване на профила на отделни сегменти и изчертаването им по подходящ начин.

Изчисляване на оттока

Canalis може да пресмята оттока на битовите отпадъчни и дъждовни води. Оттока на отпадъчни води се изчислява въз основа гъстотата на населението или чрез линейно разпределение на общите отпадъчни води върху каналната мрежа. Оттичането на дъждовната вода се изчислява или с помощта на изчислителен метод с константна стойност за дъждовен интензитет на хектар за определен период от време, или чрез използването на рационалния метод с IDF (Intensity Duration Frequency) криви. Преди пресмятането на атмосферния отток, е необходимо да бъдат дефинирани водосборните площи. Това се осъществява със съответна група команди, които позволяват очертаването на границите на водосборния басейн и автоматичното му разделяне на участъци. В допълнение е възможно и изчисляването на индустриалните отпадни води и водите от чужди притоци. Някои предварително определени притоци могат да бъдат дефинирани като точкови притоци, които влизат в системата.

Canalis може да използва предварително изчислени или дефинирани готови стойности за общия поток, а изчисляването на транзитните и общото количество води става автоматично.

Хидравлични изчисления

В Canalis хидравличните изчисления се осъществяват въз основа на формулите на Prandtl-Colebrook. Възможно е използването на различни видове напречни сечения на тръбата – кръгово, яйцевидно, правоъгълно и други. При зададени стойности за оттока и наклона, програмата изчислява автоматично диаметрите или при наличие на данни за оттока и диаметрите, се пресмята необходимия наклон. Изчисленията могат да бъдат направени интерактивно или автоматично, чрез дефиниране на определени условия (максимално запълване, минимален диаметър и други).

дефинирането на точките от нивелета тръба. Нивелетата на тръбата може интерактивно да бъде проверявана за грешки, променяна и актуализирана. Във всеки момент може да се дефинират единични шахти или група от шахти. Параметрите на тръбите се получават или от хидравличните изчисления, или се въвеждат допълнително от потребителя. Дефинираната нивелета и тръбата могат да бъдат представени в различен табличен вид. Програмата автоматично се грижи всички текстове в таблицата да са четими.

Дефиниране на напречно сечение и изчисляване на изкопния обем

Напречното сечение на изкопа може да се зададе в произволна трапецовидна форма, като може да се променя във всеки момент по дължина на канала. Възможно е и дефиниране на горното ниво на изкопа. Напречните сечения могат да бъдат изчертавани във всяка точка. Изчисленията на изкопния обем и защитната покривка следват автоматично.

Проектиране на “прекъснати” надлъжни профили

Понякога напречните профили показват голяма разлика във височините между най-ниската и най-високата точка и профилът не може да бъде плотиран на хартия с нормален размер. За решаване на този проблем към

Canalis са разработени група от функции и команди, които осигуряват много лесен и интерактивен начин за прекъсване на профила на отделни сегменти и изчертаването им по подходящ начин.

Изчисляване на оттока

Canalis може да пресмята оттока на битовите отпадъчни и дъждовни води. Оттока на отпадъчни води се изчислява въз основа гъстотата на населението или чрез линейно разпределение на общите отпадъчни води върху каналната мрежа. Оттичането на дъждовната вода се изчислява или с помощта на изчислителен метод с константна стойност за дъждовен интензитет на хектар за определен период от време, или чрез използването на рационалния метод с IDF (Intensity Duration Frequency) криви. Преди пресмятането на атмосферния отток, е необходимо да бъдат дефинирани водосборните площи. Това се осъществява със съответна група команди, които позволяват очертаването на границите на водосборния басейн и автоматичното му разделяне на участъци. В допълнение е възможно и изчисляването на индустриалните отпадни води и водите от чужди притоци. Някои предварително определени притоци могат да бъдат дефинирани като точкови притоци, които влизат в системата.

Canalis може да използва предварително изчислени или дефинирани готови стойности за общия поток, а изчисляването на транзитните и общото количество води става автоматично.

Хидравлични изчисления

В Canalis хидравличните изчисления се осъществяват въз основа на формулите на Prandtl-Colebrook. Възможно е използването на различни видове напречни сечения на тръбата – кръгово, яйцевидно, правоъгълно и други. При зададени стойности за оттока и наклона, програмата изчислява автоматично диаметрите или при наличие на данни за оттока и диаметрите, се пресмята необходимия наклон. Изчисленията могат да бъдат направени интерактивно или автоматично, чрез дефиниране на определени условия (максимално запълване, минимален диаметър и други).

Гледай видео:

Image

1. Water distribution system design – network definition

Image
2. Water distribution system design – data definition
Image
3. Water distribution system design – hydraulic calculation

Гледай видео:

Image

1. Water distribution system design – network definition

Image

2. Water distribution system design – data definition

Image

3. Water distribution system design – hydraulic calculation