Image

Urbano Data

Urbano Data ви позволява да създавате конфигурации за импортиране и експортиране на данни, за да се възползвате изцяло от работните процеси на BIM
 
Image

Urbano Data

Urbano Data ви позволява да създавате конфигурации за импортиране и експортиране на данни за, да се възползвате изцяло от работните процеси на BIM

Импортиране и експортиране на данни

Urbano разрешава проблемите с импортиране и експортиране на конфигурации, които възникват при обмен на данни между различните софтуерни продукти. Можете да създавате персонализирани конфигурации за всеки източник на проект и данни. Това улеснява и процедурата по тестване на импортиране и експортиране в случай, че работите с данни за сложни конструкции. Импортираните данни за пресечни точки и сечения се използват за директно изчертаване на тръбопроводи. След това можете да продължите с обичайното нанасяне на корекции и анализиране.

Конфигурациите за импортиране и експортиране могат да се съхраняват, разменят с .dwg файл или да бъдат повторно използвани като стартова точка за нов проект. Поддържаните формати за обмен на данни включват .shp (ESRI ArcGIS), .tab (MapInfo), текстови файлове и бази данни като Oracle, MS SQL, Access и PostgreSQL. 

Връзки към външни източници на данни

Ако искате да използвате данни от външен източник, но не искате да импортирате данните и да се повиши големината на файла, можете да създадете връзка към данни. По този начин данните се четат директно от външния източник, докато размера на проекта остава същия. Връзките се основават на конфигурации и поддържаните формати за данни са същите като тези за импортиране/експортиране.

Връзка къмдокументи от външни източници

За такива цели, можете да създавате конфигурация, която да свърже външен файл като изображение или видео към пресечна точка или сечение.

Импортиране и експортиране на данни

Urbano разрешава проблемите с импортиране и експортиране на конфигурации, които възникват при обмен на данни между различните софтуерни продукти. Можете да създавате персонализирани конфигурации за всеки източник на проект и данни. Това улеснява и процедурата по тестване на импортиране и експортиране в случай, че работите с данни за сложни конструкции. Импортираните данни за пресечни точки и сечения се използват за директно изчертаване на тръбопроводи. След това можете да продължите с обичайното нанасяне на корекции и анализиране.

Конфигурациите за импортиране и експортиране могат да се съхраняват, разменят с .dwg файл или да бъдат повторно използвани като стартова точка за нов проект. Поддържаните формати за обмен на данни включват .shp (ESRI ArcGIS), .tab (MapInfo), текстови файлове и бази данни като Oracle, MS SQL, Access и PostgreSQL. 

Връзки към външни източници на данни

Ако искате да използвате данни от външен източник, но не искате да импортирате данните и да се повиши големината на файла, можете да създадете връзка към данни. По този начин данните се четат директно от външния източник, докато размера на проекта остава същия. Връзките се основават на конфигурации и поддържаните формати за данни са същите като тези за импортиране/експортиране.

Връзка към документи от външни източници

За такива цели, можете да създавате конфигурация, която да свърже външен файл като изображение или видео към пресечна точка или сечение.