Image

Urbano Geo

Geo разполага с инструменти за напречни сечения на терен, изкопи за тръби и геодезия.
 
Image

Urbano Geo

Geo разполага с инструменти за напречни сечения на терен, изкопи за тръби и геодезия.

Напречни сечения

Можете да създавате динамични напречни сечения, които включват характеристики за терена и всички инфраструктурни мрежи. Напречните сечения са базирани на конфигурации и се обновяват автоматично при всяка промяна в слоя или надлъжни сечения. Можете да създавате и множество очертания на терена, щриховки и запълване на повърхнини и добавяне на персонализирани символи за обекти. Изчислението на повърхнини и обеми се извършва на базата на специфични очертания на терена.

Изкопи за различни инфраструктурни мрежи

Нов инструмент позволява създаването на сложни изкопи с различни свойства, които да отговарят на нуждите за изграждане на множество инфраструктурни мрежи, като водоснабдяване,

канализация, газифициране и електричество. Можете да създавате изчисления за напречни сечения и изкопи, базирани на настройки за изкоп.

Точки и връзки

Точките могат да бъдат импортирани от различни източници като текстови файлове и OLE DB бази данни. Можете да създавате допълнителни точки чрез използване на полюсни или ортогонални измервания, интерполация, пресичане на дъги или преобразуване от 3D точки и линейни обекти. Свързването на линии може да се извърши в 2D или 3D, като линии или полилинии с различен тип на линиите и стиловете. Можете да създавате надлъжни сечения на базата на която и да е свързваща линия.

Напречни сечения

Можете да създавате динамични напречни сечения, които включват характеристики за терена и всички инфраструктурни мрежи. Напречните сечения са базирани на конфигурации и се обновяват автоматично при всяка промяна в слоя или надлъжни сечения. Можете да създавате и множество очертания на терена, щриховки и запълване на повърхнини и добавяне на персонализирани символи за обекти. Изчислението на повърхнини и обеми се извършва на базата на специфични очертания на терена.

Изкопи за различни инфраструктурни мрежи

Нов инструмент позволява създаването на сложни изкопи с различни свойства, които да отговарят на нуждите за изграждане на множество инфраструктурни мрежи, като водоснабдяване,

канализация, газифициране и електричество. Можете да създавате изчисления за напречни сечения и изкопи, базирани на настройки за изкоп.

Точки и връзки

Точките могат да бъдат импортирани от различни източници като текстови файлове и OLE DB бази данни. Можете да създавате допълнителни точки чрез използване на полюсни или ортогонални измервания, интерполация, пресичане на дъги или преобразуване от 3D точки и линейни обекти. Свързването на линии може да се извърши в 2D или 3D, като линии или полилинии с различен тип на линиите и стиловете. Можете да създавате надлъжни сечения на базата на която и да е свързваща линия.