Image

Urbano Polygon

Polygon позволява детайлно създаване, редактиране и анализ на парцели
 

МЕНЮ

Image

Urbano Polygon

Polygon позволява детайлно създаване, редактиране и анализ на парцели

Топология на полигона

Това е специализиран тип структура на данни, която се използва за създаване на парцели или райони. Можете да създавате автоматизирана топология на полигона като преобразувате съществуващи линии или поли линии. Автоматизираната процедура винаги създава парцели, които съответстват на изискванията. Можете да използвате инструментите за по-нататъшно почистване и редактиране върху несъответстващите линии или поли линии. Допълнителна информация от типа на номер на парцела, типа и собственика могат да се импортират от база данни или преобразувани от текст в AutoCAD. Можете да използвате и стандартните инструменти на Urbano за коригиране, отбелязване, търсене и анализиране на парцели.

Инструменти за анализ

Urbano разполага с множество специфични функции за анализиране на парцел. За да подобрите проекта, може да извършите анализ на буфера, връзките, точките на пресичане и препокриване. Можете да изготвяте отчети от анализа като използвате тематични карти или таблици с данни.

Пресечни точки на полигони/тръби

Това е специализиран анализ, който Ви позволява да откривате точки на пресичане между тръбопроводите и парцелите. Резултатите могат да се съхраняват в персонализирани променливи данни, които да се добавят към конфигурациите за надлъжни сечения. Това например Ви позволява да контролирате типа на парцела, през който преминава тръбопровод.

Връзката между полигон/тръба е динамична и всяка промяна в тръбопровода или в парцела се отразява автоматично във всеки изглед на данните.Топология на полигона

Това е специализиран тип структура на данни, която се използва за създаване на парцели или райони. Можете да създавате автоматизирана топология на полигона като преобразувате съществуващи линии или поли линии. Автоматизираната процедура винаги създава парцели, които съответстват на изискванията. Можете да използвате инструментите за по-нататъшно почистване и редактиране върху несъответстващите линии или поли линии. Допълнителна информация от типа на номер на парцела, типа и собственика могат да се импортират от база данни или преобразувани от текст в AutoCAD. Можете да използвате и стандартните инструменти на Urbano за коригиране, отбелязване, търсене и анализиране на парцели.

Инструменти за анализ

Urbano разполага с множество специфични функции за анализиране на парцел. За да подобрите проекта, може да извършите анализ на буфера, връзките, точките на пресичане и препокриване. Можете да изготвяте отчети от анализа като използвате тематични карти или таблици с данни.

Пресечни точки на полигони/тръби

Това е специализиран анализ, който Ви позволява да откривате точки на пресичане между тръбопроводите и парцелите. Резултатите могат да се съхраняват в персонализирани променливи данни, които да се добавят към конфигурациите за надлъжни сечения. Това например Ви позволява да контролирате типа на парцела, през който преминава тръбопровод.

Връзката между полигон/тръба е динамична и всяка промяна в тръбопровода или в парцела се отразява автоматично във всеки изглед на данните.