Image

Urbano Raster & Vector

Hydra е софтуерен продукт, който се е утвърдил като стандарт за проектиране на външни водопроводни системи в България.
 
Image

Urbano Raster & Vector

Raster & Vector Ви предоставя инструменти за работа с големи по обем растерни и векторни карти

Групиране

Когато работите с много документи от различни източници (растерни изображения, векторни чертежи и др.) е полезно да създавате групи с документи. Групите могат да се създават на базата на различни критерии, например растерните изображения могат да се разделят на мащаб, източник или локация; векторните чертежи могат да се групират според съдържанието (парцели, инфраструктура, DTM елементи и др.) или позиция. Групирането на файлове улеснява значително управлението им и избирането на точно тези от които имате нужда по време на конкретна задача.

Свързване на растерни изображения

За да свържете растерно изображение към проект е необходимо да позиционирате изображението спрямо параметрите на вмъкване. Можете да прочетете параметрите на вмъкване от външен файл (TFT, JGW) или директно от файловете (ECW, GeoTIFF). Urbano разполага с подходящият алгоритъм за разчитане на такава информация.

Разчертаване на граници

Вмъкването на много растерни изображения или чертежи и работата с тях в реално време е задача, която отнема време и изисква значително количество изчислителни ресурси. Затова може да бъде доста полезно да разчертаете границите само на прикрепените файлове с името на растерното изображение или чертожния файл. Тази функция Ви позволява да разчертаете тези граници много бързо и да избегнете консумирането на твърде много системни ресурси, дори и да разполагате с няколко хиляди файла.

Вмъкване на файлове

Можете да избирате измежду многото методи за вмъкване на файлове в проект. Най-лесният от тях е просто да изберете точка в проекта, където да бъде вмъкнат конкретния файл (растерно изображение или чертеж). Можете да начертаете линия или полигон и всички граници на файла, които се пресичат ще бъдат вмъкнати. Докато вмъквате чертежи в избран полигон, можете да изберете дали искате да прикрепите целия файл или само части от него,

които се пресичат с дефинирана граница. Също така можете да приближите към конкретна част от проекта и да покриете целия изглед с файлове от текущата колекция.

Прикрепване на чертежи

Можете да прикрепите чертежи по два начина: като външна връзка (XREF) или като базов чертеж (CAD блок). Можете също така да създадете колекция от файлове от типа DGN и PDF. Тези файлове могат да се прикрепват само към външни връзки.

Филтриране на съдържанието

Когато прикрепвате файлове, можете да използвате филтриране на съдържанието, например можете да филтрирате прикрепените файлове на базата на типа слоеве или обекти. Тази функция не е достъпна при прикрепване на външни връзки (XREF).

Групиране

Когато работите с много документи от различни източници (растерни изображения, векторни чертежи и др.) е полезно да създавате групи с документи. Групите могат да се създават на базата на различни критерии, например растерните изображения могат да се разделят на мащаб, източник или локация; векторните чертежи могат да се групират според съдържанието (парцели, инфраструктура, DTM елементи и др.) или позиция. Групирането на файлове улеснява значително управлението им и избирането на точно тези от които имате нужда по време на конкретна задача.

Свързване на растерни изображения

За да свържете растерно изображение към проект е необходимо да позиционирате изображението спрямо параметрите на вмъкване. Можете да прочетете параметрите на вмъкване от външен файл (TFT, JGW) или директно от файловете (ECW, GeoTIFF). Urbano разполага с подходящият алгоритъм за разчитане на такава информация.

Разчертаване на граници

Вмъкването на много растерни изображения или чертежи и работата с тях в реално време е задача, която отнема време и изисква значително количество изчислителни ресурси. Затова може да бъде доста полезно да разчертаете границите само на прикрепените файлове с името на растерното изображение или чертожния файл. Тази функция Ви позволява да разчертаете тези граници много бързо и да избегнете консумирането на твърде много системни ресурси, дори и да разполагате с няколко хиляди файла.

Вмъкване на файлове

Можете да избирате измежду многото методи за вмъкване на файлове в проект. Най-лесният от тях е просто да изберете точка в проекта, където да бъде вмъкнат конкретния файл (растерно изображение или чертеж). Можете да начертаете линия или полигон и всички граници на файла, които се пресичат ще бъдат вмъкнати. Докато вмъквате чертежи в избран полигон, можете да изберете дали искате да прикрепите целия файл или само части от него,

които се пресичат с дефинирана граница. Също така можете да приближите към конкретна част от проекта и да покриете целия изглед с файлове от текущата колекция.

Прикрепване на чертежи

Можете да прикрепите чертежи по два начина: като външна връзка (XREF) или като базов чертеж (CAD блок). Можете също така да създадете колекция от файлове от типа DGN и PDF. Тези файлове могат да се прикрепват само към външни връзки.

Филтриране на съдържанието

Когато прикрепвате файлове, можете да използвате филтриране на съдържанието, например можете да филтрирате прикрепените файлове на базата на типа слоеве или обекти. Тази функция не е достъпна при прикрепване на външни връзки (XREF).